Tarieven


 Wij hanteren verschillende tarieven voor diverse werkzaamheden. In principe worden alle werkzaamheden verricht op basis van nacalculatie.

Netwerkbeheer / implementatie EUR 90,00
Consultancy EUR 129,00
Werkzaamheden extern EUR 90,00
Werkzaamheden intern EUR 90,00
Remote support EUR 90,00

 

Bij werkzaamheden zal minimaal een half uur inrekening gebracht worden.
Werktijden worden afgerond op halve uren.

Alle bedragen zijn in Euro’s, exclusief B.T.W.

Consultare behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging wijzingen aan te brengen in de tarieven.